Aberg Express astus MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum liikmeks

Aberg Express astus MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum liikmeks

Vastutustundlik ettevõtlus on Aberg Expressile oluline, seega saime jaanuaris MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum liikmeks. Viimane on 2005. aastal loodud ettevõtete liit, kelle oluliseks eesmärgiks on terve ja läbipaistva ettevõtlusmaastiku loomesse panustamine.

Vastutustundlik ettevõtlus

Vastutustundlik ettevõtlus ehk levinud mõistega CSR (Corporate social responsibility) on  ettevõtte majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme loomulik ja vabatahtlik integreerimine ettevõtte igapäeva tegevusse, juhtimisse ja äristrateegiasse.

Vastutustundlik ettevõte ei keskendu ainult finantsnäitajatele. Oluline on ka keskkondlik ja sotsiaalne mõju ehk jalajälg, mille ettevõte oma eksisteerimisega jätab. Vastutustundliku ettevõtluse puhul on keskne küsimus see, kuidas ettevõte tagab, et tema mõju oleks võimalikult positiivne. See tähendab nii negatiivse mõju minimeerimist kui ka positiivse panuse suurendamist – sotsiaalses keskkonnas ja kogukonnas, töökeskkonnas, looduskeskkonnas ja turukeskkonnas.

Vastutustundlikkus on mõtteviis, mis sisse kirjutatud ettevõtte DNA-sse. See määrab ära selle, kuidas suuri strateegilisi või väikesi igapäevaseid otsuseid vastu võetakse ja kuidas igas oma otsuses ning kogu tegevuses arvestatakse laiema mõjuga. Siinkohal ei ole niivõrd oluline küsimus mida ettevõte teeb”, vaid kuidas teeb”. See hõlmab ettevõtte kõiki funktsioone, alates personali- ja finantsjuhtimisest kuni turunduse ja tootearenduseni.

Indeks

Vastutustundliku Ettevõtluse Indeks on Eestis tegutsevatele ettevõtetele mõeldud kõige põhjalikum vastutustundlikkuse-alane (CSR) enesehindamise vahend. Indeks on ettevõttele ka praktiline töövahend CSR teemadega tegelemisel. Iga-aastase osalemise tulemusena on võimalik jälgida oma arengut ajas ning saada ideid ja soovitusi hindajatelt.

Aberg Expressi plaan

Aberg Express plaanib indeksis osalemisega antud valdkonnas teadlikumalt tegelema hakata. Plaanime 2017 võimalikud tegevused ja muudatused erinevates tööprotsessides kaardistada ja neid ellu viima asuda.

Soovime antud temaatikat ka propageerida ja seetõttu kutsume ka oma häid kliente ja partnereid üles mõtlema ja tegutsema suurema vastutustundega! Vastutustundlik ettevõte teeb rohkem kui seadusandluses nõutud.

Loe lisaks: www.csr.ee