Kuljetus maanteitse autolla on lentorahtia nopeampaa

Kuljetus maanteitse autolla on lentorahtia nopeampaa

Vaikka kiireellisiä lähetyksiä lähetetäänkin vanhasta tottumuksesta Euroopan sisällä lentoteitse, on lentorahti monesti maanteitse tapahtuvaa kuljetusta hitaampaa tai mahdotonta johtuen tavaran painosta, mitoista tai kohteesta.

Lentorahtia kuljetetaan kahdella tavalla: Matkustaja- ja kuljetuslentokoneilla. Rahtia kuljetetaan kohteeseensa usein usealla jatkolennolla, mikä tarkoittaa rahdin käsittelyä heikkotasoisella lastaustekniikalla terminaaleissa. Lisäksi matkustaja- ja kuljetuslentokoneiden tavaratilan suuruus asettaa omat rajoitteensa.

Autolla on mahdollista kuljettaa painavampia ja suurikokoisempia tavaroita Euroopan sisällä yhtä nopeasti tai jopa nopeammin kuin lentoteitse.

Maanteitse tapahtuvalla autokuljetuksella on seuraavat edut:

a. Lähetyksen suuri paino

Rahdin paino asettaa usein rajoituksia lentokuljetukselle. Matkustajalentokoneen rahtitila on rajoitettua ja sitä käytetään pakkausten tai pienempien ruumakonttien

kuljettamiseksi, suuripainoisten [erityisen painavien] lähetysten kuljetus on fyysillisesti mahdotonta, koska rahdin lastaamiseksi puuttuu yleensä tarvittava tekniikka.

Vaikka kuljetuslentokoneet voivatkin kuljettaa myös painavampaa rahtia, ovat useat kuljetusyhtiöt asettaneet maksimipainoksi 1000 kg. Painavampia lähetyksiä voi poikkeustilanteissa lastata poikkeusluvalla, jonka saaminen ei ole aina varmaa. Painorajoituksia asetetaan siksi, että lentolähetykset kulkevat päämääräänsä usean väliterminaalin kautta, joista puuttuu tarvittava tekniikka. Lisäksi epästandardin lähetyksen käsitteleminen tuhansien muiden lähetysten ohessa vie perusteettoman paljon aikaa eikä ole liiketaloudellisesti kannattavaa. Maksimipainoon liittyviä rajoituksia kahden kuljettajan tilauskuljetuksessa maanteitse ei käytännössä ole ja kuljetuksen paino määräytyy kuljetuskaluston mukaan – pakettiauton kantavuus on enintään 1500 kg, pienkuorma-autolla 10 tonnia ja raskaalla kalustolla jopa 24 tonnia.

Esimerkki:

1500 kg painava eurolava tulee toimittaa Helsinkistä seuraavaksi päiväksi Hampuriin Saksaan.

Ratkaisu – toimitusaika pakettiautolla 25 tuntia.

b. Lähetyksen mitat

Yli 200 cm korkeiden tai 300 cm pitkien tavaroiden kuljettaminen on lentoteitse vaikeaa tai mahdotonta. Kahden kuljettajan tilauskuljetuksella maanteitse on mahdollista kuljettaa 2,6 metriä korkeita, 2,45 metriä leveitä ja 13,6 metriä pitkiä tavaroita. Erikoisluvan avulla maksimikorkeus ja -pituus voivat olla vieläkin suuremmat. Lisäksi autokuljetuksesta on etua suurikokoisissa lähetyksissä, joissa toimitusosoitteeseen tulee toimittaa 10 yksikköä tavanomaisen kokoista lähetystä.

Sellaisen lähetyksen koko voi olla yhteensä 10 m3 tai enemmän ja asettaa siten rajoituksia lentokoneen tyypille ja käsittelemiselle.

Esimerkki:

380 x 120 x 160 cm kokoinen (pituus x leveys x korkeus) ja 1000 kg painava lähetys tulee toimittaa mahdollisimman nopeasti Oulusta mahdollisimman nopeasti Eestiin, Pärnuun.

Ratkaisu – toimitusaika pakettiautolla 12 tuntia.

c. Lähetysten toimitusosoitteet

Suurimpaan osaan Eurooppaa (Latvia, Liettua, Suomi, Ruotsi, Norja, Puola, Kreikka, Serbia, Kroatia, Saksa, Englanti, Itelia, Espanja ja Ranska) ovat lentoyhteydet hitaita ja rahdin kuljetus maanteitse kahden kuljettajan autolla on merkittävästi nopeampaa. Lentokentät sijaitsevat yleensä suurimmissa keskuksissa, eivätkä ole aina lähellä toimitusosoitteita. Lisäksi lentoliikenne Euroopan reuna-alueilla ei ole riittävän tiheää – sen takia jatkolennot ja lastaukset voivat viedä huomattavasti kauemmin aikaa kuin maanteitse tapahtuva tilauskuljetus kahdella kuljettajalla, joka vie toimituksen perille ilman taukoja välittömästi, kun lähetys on lastattuna.

Esimerkki:

Kaksi eurolavaa tulee toimittaa mahdollisimman nopeasti Helsinkistä Riikaan, Latviaan.

Ratkaisu – toimitusaika pakettiautolla 7 tuntia.