SENT- kaupade transport

SENT- kaupade transport

Olgu kauba koguseks üks alus, osakoorem või täiskoorem, Aberg Express pakub Poolasse, Poolast või transiidina läbi Poola SENT-kaupade transporti.

Korraldame nii tava kaupade kui ohtlike ainete transporti (ADR). Vastavalt soovile tavapärase veograafikuga või kiirveona.

Hinnapakkumise või lisainfo küsimiseks saada kiri meie klienditeenindusele: ops@aberg-express.com.

 

Mis on SENT?

SENT on Poola monitooringsüsteem, mis võeti kasutusele 2017 kevadel. See kohustab kaubasaatjat, kaubasaajat ja vedajat registreerima teatud kaubagruppide transport. Nõue kehtib Poola eksport-ja importsaadetistele ning Poolat läbivatele ehk transiitkaupadele. Deklareerimise kohustus sõltub kindla kaubagrupi kaalust või mahust liitrites.

 

Näited SENT-süsteemis registreerimist vajavate kaupade osas:

 

  • Biodiisel ja selle segud
  • Etüülalkoholi sisaldavad ained – orgaaniliste lahustite segud ja vedeldajad
  • Kuivatatud tubakas
  • Erinevad määrdeained
  • Naftaõlid ja õlid
  • Erinevad toiduained

 

 

Inglise keelse täieliku seirekaupade nimekirja koos piirmääradega, mis kehtib alates 12.08.2023, leiate Poola Maksu-ja Tolliameti veebilehelt:

https://puesc.gov.pl/documents/20123/623158810/EN+-+WYKAZ+TOWAR%C3%93W+-+CN+od+20220427.pdf/fd0cf0c3-44d7-78bf-1dd5-cd0a538c35b3?t=1676292368762