Ajakriitiline akude transport Euroopas

Ajakriitiline akude transport Euroopas

Liitiumakusid kasutatakse tänapäeva eletroonikaseadmetes järjest enam. Lennutranspordis loetakse akusid aga ohtlikuks kaubaks ning transpordiks on nõutav spetsiaalne dokumentatsioon ja pakendusele kehtivad erinõuded. Samuti pikendab lennuvedude tarneaega ka akude saadetiste kinnipidamine vaheterminalides täiendavaks kontrolliks.

Alternatiivina soovitame kaaluda akude transpordiks Euroopa siseselt maanteetransporti. Autotranspordis on piirmäärad suuremad alates millest kaup ohtlikuks loetakse, otseveona puudub ka suur risk tarne hilinemiseks ning suuremate koguste puhul on ka hind lennuveost märkimisväärselt soodsam!

Lisaks akudele pakume transpordilahendusi ka muudele ohtlikele ainetele, näiteks kergesti sööbivad ained, kergestisüttivad vedelikud jt.

Küsi personaalset pakkumist oma kauba 24-96-tunniga üle Euroopa kohale toimetamiseks: ops@aberg-express.com